Polityka prywatności & Cookies

Definicje

Administrator – oznacza firmę Erudiogroup Marcin Nielipowicz, z siedzibą w e Wrocławiu (50-078 Wrocław) przy ulicy Stanisława Leszczyńskiego 4/29,  NIP 898-210-65-94, REGON 021874174. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną, gromadzi, przechowuje i przetwarza   informacje dotyczące Użytkownika. 

Cookies –   (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,  zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookies Administratora –  Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem przez Administratora usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

Serwis – strona internetowa bądź aplikacja mobilna, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie erudiogroup.pl oraz jej subdomenach.

Urządzenie - urządzenie elektroniczne, za pomocą którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik – podmiot (osoba fizyczna lub prawna), na rzecz której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, bądź z którymi może być zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

Dane osobowe

1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu podlegają ochronie, stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 t.j.)

2. Administratorem zbioru danych osobowych Użytkowników Serwisu jest  Erudiogroup Marcin Nielipowicz, z siedzibą w e Wrocławiu (50-078 Wrocław) przy ulicy S. Leszczyńskiego 4/29,  NIP:8982106594, REGON;021874174

3. Administrator gromadzi, przechowuje i przetwarza udostępniane mu dane osobowe w celu umożliwienia korzystanie z oferowanych przez niego usług oraz zaspokojenia ewentualnych roszczeń.

4. Administrator jest upoważniony do gromadzenia następujących danych: nazwa firmy, imię i nazwisko, adres e-mailowy, adres pocztowy, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, numer faksu, szczegóły dotyczące płatności, szczegóły dotyczące kart płatniczych oraz dane konta bankowego.

5. Dane osobowe Użytkowników Serwisu podlegają przetwarzaniu dla następujących celów:

1. Świadczenie usług przez Serwis;

2. Komunikacja związana ze świadczeniem usług przez Serwis;

3. Zarządzanie zamówieniami składanymi na stronie Serwisu;

4. Tworzenie zestawień statystycznych, dotyczących wykorzystywania Serwisu oraz przeprowadzanie badań rynku i zachowań konsumenckich; 

5. Realizacja celów marketingowych, związanych z funkcjonowaniem firmy Erudiogroup; 

6. Wybór klientów w ramach przeprowadzanych akcji reklamowych i promocyjnych, wysyłanie zaproszeń i wiadomości promocyjnych dotyczących Erudiogropu.pl;

7. Zapewnienie przestrzegania obowiązków Administratora, określonych obowiązującymi przepisami prawa.

6. Podawanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Akceptacja Polityki Prywatności i Regulaminu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów opisanych w punkcie 5 ust. 1-7 Polityki Prywatności.

Pliki „cookies”

7. Administrator stosuje dwa rodzaje plików „cookies”:

 1. „sesyjne”;

2. „stałe”.

„Cookies sesyjne” są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Cookies stałe” pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies”, albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora Serwisu podlegają ich własnej polityce prywatności.

Osoby trzecie i linki

8.Administrator jest uprawniony do przekazywania danych osobowych Użytkownika innym firmom jego grupy. Administrator może skorzystać z pomocy osób trzecich w celu pobrania od Użytkownika opłaty, analizy danych oraz obsługi marketingowej lub obsługi klienta. Administrator może wymieniać się informacjami z osobami trzecimi w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszenia ryzyka kredytowego. Strona Serwisu może zawierać reklamy stron trzecich oraz linki do innych witryn lub ramki z innych witryn. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, odnoszące się do prywatności lub innych witryn, za treść przez nie publikowaną, ani za żadną osobę trzecią, której przekazuje dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności.

9. Odbiorcami danych osobowych mogą być uprawnione władze państwowe, o ile obowiązujące przepisy prawne wymagają przekazania im tych danych, organy ścigania oraz instytucje odpowiedzialne za ściąganie należności finansowych.

Bezpieczeństwo

10. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem strony Serwisu przechowywane są na bezpiecznym serwerze, przy użyciu zapór sieciowych (firewall). Przy gromadzeniu danych dotyczących kart płatniczych w formie elektronicznej Administrator korzysta z szyfrowania Secure Socket Layer (SSL).

Zgoda

11. Poprzez przekazanie swoich danych osobowych lub korzystanie ze strony Administratora, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Administratora swoich danych osobowych, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności,  

Prawa Użytkownika 

12. Na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 niniejszej Polityki Prywatności, każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może żądać uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania swoich danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, bądź też są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Każdy Użytkownik ma również prawo zgłoszenia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

Erudiogroup

13. Erudiogroup posiada prawa autorskie do niniejszej Polityki Prywatności. Wykorzystywanie całości lub części niniejszej Polityki w celach komercyjnych nie jest dozwolone i traktowane będzie jako naruszenie tych praw. 

 

Nasze Social Media

Zaloguj się

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ